Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007

10.4 IPv6

Maximálne je možné využívať 16 IPv6 adries súčasne. Ak si prajete tento limit navýšiť, prosím, kontaktujte našu Zákaznícku podporu.
 
IPv6 je protokol vytvorený na náhradu IPv4 adries.

Rastúci počet zariadení pripojených k internetu (PC, smartfóny, tablety, SmartTV, VoIP, ...) vyčerpáva zvyšok dostupných IP adries, posledné bloky IPv4 boli predané 5 RIR (Regional Internet Registry - organizácia spravujúca alokáciu IP adries danej oblasti) 3. februára 2011.
 
  IPv4 IPv6
bit 32 bit 128 bit
formát 4 skupiny 3 čísiel v desiatkovej sústave
oddelené bodkou
8 skupin 4 čísiel (2 hexadecimálne)
oddelené dvojbodkou
  62.149.188.210 2001:0db8:85a3:0000:1319:8a2e:0370:7344
  28 . 28 . 28 . 28 2828 : 2828 : 2828 : 2828 : 2828 : 2828 : 2828 : 2828
  28 = 256 v desiatkovej sústave
číslo medzi 0 a 255
28 = ff v šestnástkovej sústave
číslo medzi 00 a ff
počet IP adries 28x28x28x28 216x216x216x216x216x216x216x216
  232 približne 4,3x109 2128 = 1632 približne 3,4x1038
  4,3 miliardy
4.300.000.000
340 undecillionov
340.000.000.000.000.000.000
.000 000.000.000.000.000
IPv6 umožňuje oproti IPv4 (kde je iba jedna IP adresa) vlastniť celý blok adries v 64 bitovom rozsahu, NAT (Network Address Translation) sa stáva zbytočným – nie je nutné pridávať unikátne adresy ku každému zariadeniu.

Ďalšou výhodou je bezpečnosť: IPv6 obsahuje IPsec(Internet Protocol Security).
Pravidlá pre písanie IPv6 adries sú nasledujúce:
 • iba malé písmená
 • štvoricu núl môžeme písať ako jednu nulu
  2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7344 = 2001:0db8:85a3:0:0:8a2e:0370:7344
 • dve a viac štvoríc núl môžeme písať ako ::
  2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7344 = 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7344
 • IPv6 môže mať iba 1 ::, takže nasledujúca adresa by bola neplatná: 2001::85a3::0370:7344
 • nie je nutné písať počiatočné nuly na začiatku blokov
  2001:0db8:85a3:70aa:0101:1000:8a2e:0370:7344 = 2001:db8:85a3:70aa:101:1000:8a2e:370:7344
 • posledných 32 bitov môže byť písaných v desiatkovej sústave
  2001:0db8 : 85a3:0000 : 0000:8a2e : 0370:7344
    32 bit
  0370 = 03 a 70 v hexadecimálnej = 3 a 112 v desiatkovej
  7344 = 73 a 44 v hexadecimálnej = 115 a 68 v desiatkovej

  takže

  2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7344 = 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:3.112.115.68
Náš cloud používa technológiu Dual-Stack, aby zaistil prechod z IPv4 na IPv6 a kompatibilitu oboch protokolov.
Z adresy IPv4 môžeme dostať IPv6 prevodom čísel z desiatkovej na šestnástkovú sústavu.

Ak je napríklad IPv4 adresa 62.149.188.210, uskutočníme prevod nasledujúcim spôsobom:
62 v desítkové = 3e v šestnáctkové
149 v desítkové = 95 v šestnáctkové
188 v desítkové = bc v šestnáctkové
210 v desítkové = d2 v šestnáctkové

takže z 62.149.188.210 dostaneme 3e95:bcd2

62.149.188.210 = 0000:0000:0000:0000:0000:ffff:3e95:bcd2 = ::ffff:3e95:bcd2