5.4.1 Vytváranie Úloh (Job)

Pre vytvorenie úlohy prejdite do sekcie "JOBS".

Vytvorenie úlohy zahŕňa tieto kroky:
  1. Zvoľte názov danej Úlohy (môžete pridať aj popis) a maximálny počet uchovávaných kópií (zobraziť sprievodcu).
  2. Vyberte jeden alebo viac prostriedkov, na ktoré chcete Úlohu aplikovať, s možnosťou vybrať výnimky (zobraziť sprievodcu).
  3. Zvoľte jeden z procesov dostupných pre klienty Microsoft Windows (zobraziť sprievodcu) (zobraziť sprievodcu).
  4. Zvoľte možnosti plánovania pre danú Úlohu (zobraziť sprievodcu).
  5. Nastavte upozornenie pre danú Úlohu (zobraziť sprievodcu) (zobraziť sprievodcu).
V ľavom hornom rohu nájdete tlačidlo "Create (vytvoriť)..."

Kliknite na tlačidlo vytvoriť úlohu.

Pre viac technických a obchodných informácií, prosím, kontaktujte náš tím expertov. Pre zobrazenie oficiálnej dokumentácie k používaniu Web Panela poskytovaného spoločnosťou Veeam, kliknite tu.