5.4.1.1 Úlohy: nastavenie názvu a počtu kópií

V prvom kroku vytvárania Úlohy sa vám zobrazí okno "CREATE BACKUP JOB / Job",

V ktorom budete vyzvaný k zadaniu nasledujúcich informácií:
  • Job name (Názov úlohy) (povinné): názov, ktorý si prajete priradiť tejto úlohe a ktorý sa bude zobrazovať v sekcii "JOBS".
  • Description (Popis) (voliteľné): tu môžete zadať popis Úlohy.
  • Retention policy (Retenčné pravidlá) (povinné): počet kópií tejto Úlohy, ktoré chcete uchovávať (nezávisle na zálohovacej frekvencii danej Úlohy). Prednastavená hodnota je 14 kópií.
Po vyplnení všetkých povinných polí môžete pokračovať kliknutím na tlačidlo "Next >".
Pre viac technických a obchodných informácií, prosím, kontaktujte náš tím expertov. Pre zobrazenie oficiálnej dokumentácie k používaniu Web Panela poskytovaného spoločnosťou Veeam, kliknite tu.