5.4 Web Panel - Úlohy (JOBS)

Termín "Úloha" (Job) odkazuje na zálohovaciu operáciu nastavenú pre daný prostriedok (virtuálny server, alebo v App).
Po kliknutí na tlačidlo "JOBS" v menu hore

sa vám zobrazí nasledujúca tabuľka,

zobrazujúca všetky Úlohy, ktoré boli vytvorené. Tejto sekcii môžete:
Pre viac technických a obchodných informácií, prosím, kontaktujte náš tím expertov. Pre zobrazenie oficiálnej dokumentácie k používaniu Web Panela poskytovaného spoločnosťou Veeam, kliknite tu.