Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007

9.1 Čo je virtuálny switch

Virtuálny switch je základný a nutný prvok na vytváranie sietí medzi dvomi alebo viacerými cloud servermi.
Čo sa týka funkcie a výkonu, virtuálny switch je zariadenie veľmi podobné moderným prepínačom switch ethernet, ktoré sú bežne dostupné na trhu. Rovnako ako všetky ostatné prepínače, aj tento switch slúži na usmerňovanie toku dát pomocou MAC adries s tým, že smeruje prijaté framy k stanovenému príjemcovi; presmerováva framy k jednému alebo viac prenosovým portom a odstraňuje redundantnú prevádzku (ako k tomu dochádza v HUBe).

V rámci štruktúry FORPSI Cloud Computing je možné vytvárať privátne siete iba medzi cloud servermi alebo sieťami s rozhraniami, ktoré používajú privátne IP adresy. K virtuálnemu switchu je možné pripojiť iba sieťové rozhrania cloud serverov, ktorým ešte nebola vo FORPSI Control paneli priradená žiadna verejná IP adresa. Naopak sieťové rozhrania, ktorým boli v Control paneli už priradené verejné IP adresy, sú automaticky pripojené k jednému "verejnému" virtuálnemu switchu a tým pádom aj k internetu, čo umožňuje, že cez ne môžu prebiehať prenosy na a z iných verejných IP adries. To znamená, že ak priradíte vo FORPSI Control paneli verejnej IP adrese sieťové rozhranie, nebude možné pripojiť toto rozhranie k virtuálnemu switchu, a naopak – ak je k virtuálnemu switchu pripojené sieťové rozhranie, nebude mu už možné priradiť žiadnu verejnú IP adresu.