Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Cloud Servery > 9 - Virtuálne switche a privátne siete > Konfigurácia súkromnej siete pri cloud serveri Windows

9.3.2 Konfigurácia súkromnej siete pri cloud serveri Windows Cloud Server Pro service guide

Pre konfiguráciu siete vlastných cloud serverov je nutné získať privátnu IP sieťovú kartu pripojenú k virtuálnemu switchu. Pre uskutočnenie tohto úkonu je nutné sa pri operačnom systéme Windows pripojiť ku cloud serveru cez RDP alebo cez zotavovaciu konzolu. Po prihlásení na stroj postupujte nasledovne:
  1. Prejdite na Štart > Control Panel > Network and Internet > Network and sharing Center a kliknite na ľavé menu "Change adapter settings",
  2. Otvorí sa obrazovka so zoznamom aktívnych sieťových kariet: identifikujte sieťovú kartu pripojenú k virtuálnemu switchu a kliknite pravým tlačidlom na príslušnú ikonu. Zvoľte "Properties" v rozbaľovacom menu (obr. 1),
  3. V karte, ktorá sa otvorí, zvoľte "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" a potom kliknite na "Properties" (obr. 2),
  4. V sekcii "General" zvoľte radio-button "Use the following IP address",
  5. Do poľa "IP address" zadajte IP adresu, ktorú chcete priradiť k danej karte (napr. 192.168.0.10),
  6. Zadajte do poľa "Subnet mask" 255.255.255.0 a potvrďte kliknutím na "OK" (obr. 3).

[obr.1]


[obr.2]


[obr.3]

Zopakujte vyššie popísanú operáciu pre všetky cloud servery, ktoré sú súčasťou siete, ktorú konfigurujete. Pripomíname, že IP adresa zvolená pre cloud server vašej siete musí byť jednoznačná, pretože v opačnom prípade by mohlo dôjsť ku konfliktu IP, čím by došlo k vyradeniu cloud serverov s rovnakou IP adresou zo siete.