Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
Cloud Server > 3 - Vytváranie a konfigurácia cloud servera > Vytvorenie a konfigurácia Cloud servera

3.01 Vytvorenie a konfigurácia Cloud servera

 POZOR: upozorňujeme, že pre novo vytvorené účty existuje pre aktiváciu limit 30 cloud serverov (Smart aj Pro). Používateľ, ktorý potrebuje aktivovať vyšší počet cloud serverov, môže požiadať o odstránenie limitu zákaznícku podporu (admin@forpsicloud.com).
Pri vytváraní cloud servera cez Control panel postupujte nasledovne:

Navrchu na stránke www.forpsicloud.sk a pripojte k FORPSI Control panelu cez záložku „Spravujte svoj cloud". Tu vyberte datacentrum, v ktorom chcete vytvoriť svoj cloud server. Kliknite na tlačidlo „Spravovať".

Potom kliknite navrchu na záložku „CLOUD Computing".Následne kliknite na tlačidlo „Vytvoriť nový cloud server".Teraz sa otvorí stránka, kde si môžete zvoliť vlastnosti vášho cloud servera, a po ukončení tohto procesu môžete po niekoľkých minútach otvoriť novo vytvorený virtuálny stroj.

Pred pripojením k novo vytvoreným serverom je nutné počkať na dokončenie operácie spojenej s ich vytváraním. Operácie vyžiadané na cloud serveroch umiestnených v rôznych datových centrách sú uskutočňované v poradí, v akom boli vyžiadané. Pre zobrazenie priebehu procesu stačí otvoriť stránku logov kliknutím na záložku „Logy operací" v hornej časti ovládacieho panelu.Nasledujúcim krokom je voľba mena a hesla príslušného cloud servera.