Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007

2.4 Správa databázy

Nezapomeňte, že všichni uživatelé musí mít autorizovanou IP adresu, aby mohli přistupovat k databázi

Přejděte na technický list služby Cloud DBaaS, pro kterou chcete spravovat databáze, kliknutím na tlačítko "SPRAVOVAT".

Pod názvem služby klikněte na "Uživatelé a databáze".

Operace, které můžete na databázi provádět, závisí na tom, zda jsou její zdroje sdílené, nebo dedikované.
 
Databases Sdílené zdroje Dedikované zdroje
Zálohování jedné databáze (On Demand)    
Zálohování všech databází (On Demand)    
Vytváření databáze    
Přiřazení uživatele k databázi    
Úprava profilu uživatele databáze    
Odebrání uživatele z databáze    
Smazání databáze    
Operace, které můžete provádět dále záleží na aktuálním stavu služby Cloud DBaaS.
 
Databáze Aktivní Omezena Neaktivní
Manuální záloha databáze      
Vytváření databáze *      
Přiřazení uživatele k databázi *      
Úprava profilu uživatele databáze *      
Odebrání uživatele z databáze *      
Smazání databáze *      
* Pouze pro službu Cloud DBaaS s dedikovanými zdroji
 
Manuální zálohování databáze postupujte náseldovně:
 • V podsekci "Databáze" najděte databázi, kterou chcete zálohovat, najeďte myší na tlačítko "OPERACE" vedle ní a vyberte "Záloha databáze".
 • Zobrazí se vyskakovací okno "Spustit zálohování databáze" ve kterém se zobrazí název a velikost databáze a cena zálohy.
 • Pro dokončení klikněte na "ANO, VYTVOŘIT ZÁLOHU".
 • Během vytváření zálohy se vpravo od databáze místo tlačítka "AKCE" zobrazí nápis "Probíhá zálohování".
 • Vytvořená záloha bude uvedena v sekci "Zálohy" jako "On Demand".
ZÁLOHOVÁNÍ VŠECH DATABÁZÍ (pouze u služby Cloud DBaaS s dedikovanými zdroji)
Na začátku sekce "Databáze" naleznete tlačítko "ZÁLOHOVAT VŠECHNY DB" které vám umožní vytvořit ruční zálohu pro všechny databáze.
Pro vytvoření nové databáze postupjte následovně:
 • Na začátku podsekce "Databáze" klikněte na tlačítko "NOVÁ DATABÁZE".
 • Zobrazí se vyskakovací okno "Nová databáze" ve kterém budete vyzváni k zadání názvu nové databáze.
 • Pro dokončení klikněte na "OK, VYTVOŘIT".
 • Nová databáze se objeví v přehledu sekce "Databáze".
Nezapomeňte, že všichni uživatelé musí mít autorizovanou IP adresu, aby mohli přistupovat k databázi
 
Upozorňujeme, že pokud je služba označena jako "Omezena" nebo Neaktivní" , nelze vytvářet nové databáze.
Pro přiřazení k existující databázi postupujte následovně:
 • V podsekci "Databáze" najděte databázi, ke které chcete uživatele přiřadit, najeďte myší na tlačítko "OPERACE" vedle ní a vyberte možnost "Spravovat uživatele".
 • Zobrazí se vyskakovací okno "Spravovat uživatele databáze" se seznamem uživatelů, kteří již byli k databázi přiřazeni.
 • Klikněte na "PŘIDAT UŽIVATELE".
 • Objeví se nový řádek, ve kterém můžete vybrat uživatele, kterého chcete k databázi přiřadit, a jeho oprávnění
 • Vyberte jednoho z uživatelů dostupných v rozbalovací nabídce a přiřaďte mu jeho profil (oprávnění).
   
  Nezapomeňte, že všichni uživatelé musí mít autorizovanou IP adresu, aby mohli přistupovat k databázi
 • Klikněte na "ULOŽIT".
 • Zobrazí se okno s výzvou. Klikněte na "POTVRDIT" pro dokončení změn.
Pokud existuje databáze bez uživatelů, můžete jí jednoho nebo více uživatelů přiřadit v sekci "přiřadit uživatele" v příslušném řádku pod "PŘIŘAZENÍ UŽIVATELÉ".

K databázi musí být přiřazen alespoň jeden uživatel s profilem "Lite Admin".
Pro úpravu profilu uživatele databáze postupujte následovně:
 • V podsekci "Databáze" najděte databázi, ke které chcete uživatele přiřadit, najeďte myší na tlačítko "OPERACE" a vyberte možnost "Spravovat uživatele".
 • Zobrazí se vyskakovací okno "Spravovat uživatele databáze" se seznamem uživatelů připojených k databázi.
 • Najděte hledaného uživatele a upravte jeho profil ve sloupci "OPRÁVNĚNÍ".
 • Klikněte na tlačítko "ULOŽIT".
 • Zobrazí se potvrzovací zpráva. Pro dokončení klikněte na "POTVRDIT".
K databázi musí být přiřazen alespoň jeden uživatel s profilem "Lite Admin".
Pro odebrání uživatele z databáze postupujte následovně
 • V podsekci "Databáze" najděte databázi, ke které chcete uživatele přiřadit, najeďte myší na tlačítko "OPERACE" a vyberte možnost "Spravovat uživatele".
 • Zobrazí se vyskakovací okno "Spravovat uživatele databáze" se seznamem uživatelů připojených k databázi.
 • Najděte uživatele, kterého chcete odebrat, a klikněte na tlačítko "ODEBRAT".
K databázi musí být přiřazen alespoň jeden uživatel s profilem "Lite Admin".
Pro smazání databáze psotupujte náseldovně:
 • V podsekci "Databáze" najděte databázi, kterou chcete odstranit, najeďte myší na tlačítko "OPERACE" vedle ní a vyberte "Odstranit databázi".
 • Zobrazí se vyskakovací okno "Potvrdit odstranění databáze" ve kterém budete vyzváni k potvrzení, že si opravdu přejete pokračovat.
 • Pro dokončení klikněte na "OK, SMAZAT".
Smazáním databáze nedojde k odstranění jijích záloh:
 • automatické zálohy budou uchovávány po dobu následujících 7 dní,
 • manuální zálohy (On Demand) zůstanou zachovány dokud nebudou smazány manuálně, jejich cena se bude nadále počítat na základě hodinového výpočtu za GB.