Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
DATABASE > Cloud DBaaS > Aktivácia a správa služby > Štatistiky využitia prostriedkov

2.6 Štatistiky využitia prostriedkov

Přejděte na technický list služby Cloud DBaaS, pro kterou chcete zobrazit statistiky, kliknutím na tlačítko "SPRÁVA".

Pod názvem služby klikněte na "Statistiky".
 
V sekci Statistiky si můžete zobrazit přehled využití zdrojů (vCPU, RAM and Úložiště) pomocí grafů v části "Metriky".

K analýze můžete zvolit jedno z následujících časových období:
 • posledních 30 dnů
 • posledních 7 dnů
 • posledních 24 hodin

U zdrojů vCPU a RAM se zobrazí procento využití (zelená čára) daného zdroje vzhledem k hodnotě nastavené při konfiguraci služby Cloud DBaaS (tuto hodnotu nelze překročit).

V grafice využití úložiště jsou zobrazeny tři různé barevné čáry:
 • zelená - využití sdíleného zdroje úložiště
 • žlutá - představuje bezpečnostní práh
 • červená - hranice, při které je zdroj služby vyčerpán
Pokud využití úložiště (zelená čára) překročí bezpečnostní práh (žlutá čára), doporučujeme navýšit zdroj úložiště pro zachování optimálního fungování vašich služeb.
 
Pokud je limit Úložiště překročen, stav služby Cloud DBaaS se přepne na "Omezena".
V sekci Statistiky si můžete zobrazit přehled využití "Úložiště" a vybrat si jedno z následujících období, které chcete analyzovat:
 • posledních 30 dnů
 • posledních 7 dnů
 • posledních 24 hodin
V grafice využití úložiště jsou zobrazeny tři různé barevné čáry:
 • zelená - využití sdíleného zdroje úložiště
 • žlutá - představuje bezpečnostní práh
 • červená - hranice, při které je zdroj služby vyčerpán
Pokud využití úložiště (zelená čára) překročí bezpečnostní práh (žlutá čára), doporučujeme navýšit zdroj úložiště pro zachování optimálního fungování vašich služeb.
 
U služby Cloud DBaaS se sdílenými zdroji a databází MySQL v případě překročení limitu úložiště s aktivní volbou "Překročení limitu nebude povoleno" dojde k přepnutí stavu služby Cloud DBaaS na "Omezena".