Správa FSK účtu  /  Ako sa kredit používa  /  Čo sa stane, ak sa kredit vyčerpá?

3.6 Čo sa stane, ak sa kredit vyčerpá?


V případě, že na uživatelském účtu není dostatek kreditu pro prodloužení služby:
  • Cloud server PRO s hodinovým účtováním se automaticky vypne a nelze jej znovu spustit, dokud nebude dobit kredit ve výši alespoň 2,79 EUR + DPH, nebo ve výši potřebné k opětovné aktivaci služeb;
  • Cloud server PRO, s měsíčním 30denním nebo ročním tarifem, který nevyužívá licence MsSQL nebo CAL, zůstane zapnutý po dobu předplaceného období, po jehož uplynutí se k datu expirace služby v případě nedostatečného kreditu bude postupovat podle běžného procesu vypnutí/archivace/smazání;
  • Cloud server PRO s měsíčním 30denním nebo ročním tarifem, který je spojen s měsíční licencí MsSQL nebo CAL, bude v den expirace této licence (začátek měsíce) vypnut i v případě, že provoz samotného serveru je předem zaplacen, protože nelze uhradit náklady za přiřazené licence, a poté bude následovat běžný proces vypnutí/archivace/smazání;
  • Služby účtované po hodině (např. virtuální server) budou pozastaveny nebo vypnuty;
  • Ostatní služby účtované měsíčně (např. Cloud server VPS, Balancer, Unified Storage atd.) zůstanou zapnuté po dobu předplaceného období, ale pokud k datu obnovení nebude k dispozici dostatečný kredit na jejich prodloužení, bude následovat běžný postup vypnutí/odstranění.
Pokud není na účtu dostatečné množství kreditu pro prodloužení služby Cloud server PRO, bude po 7 dnech server automaticky archivován a všechny síťové prostředky budou od serveru odpojeny.

Pokud do 10 dnů od archivace služby nedojde k dobití kreditu v dostatečné míře na její prodloužení, budou všechny služby a zdroje Cloud serveru PRO, které si zákazník zakoupil, odstraněny.
 
Proces odstranění služby již nelze zvrátit a veškerá data služby budou nenávratně ztracena.
 

V případě nedostatečného kreditu pro obnovení služby Cloud server PRO s měsíčním 30denním nebo ročním tarifem.

Pokud k datu expirace služby Cloud server PRO s měsíčním 30denním nebo ročním tarifem není k dispozici dostatečný kredit, bude služba Cloud Server PRO na 7 dní vypnuta, následujících 10 dní archivována a následně trvale odstraněna.
 
U archivovaného Cloud serveru PRO (po vyčerpání kreditu) bude automaticky nastaveno hodinové účtování nákladů, tento způsob účtování bude zachován i po reaktivaci serveru, opětovné nastavení účtování služby na měsíční 30denní nebo roční tarif musí uživatel provést ručně.

Po dobu, kdy je služba Cloud server PRO vypnuta (z důvodu nedostatečného kreditu), lze způsob účtování služby změnit následujícím způsobem:
  • z měsíčního (30denní) na roční;
  • z měsíčního (30denní) na po hodinách;
  • z ročního na měsíční (30denní);
  • z ročního na po hodinách.
Pokud není způsob účtování služby změněn, bude Cloud server PRO obnoven se stejným datem expirace (každých 730 hodin u měsíčního 30denního nebo 8 760 hodin u ročního tarifu).

Pokud dojde ke změně účtování služby (z měsíčního 30denního na roční tarif nebo naopak), bude datum expirace služby počítáno od data opětovného zapnutí serveru PRO a dny, během nichž byla služba Cloud server PRO vypnuta, budou účtovány na hodinové bázi, zatímco datum expirace služby bude počítáno od data reaktivace serveru.
Pokud nemá zákazník dostatečný kredit v čase expirace (30 dní), účet bude pozastaven. Nebude možné přistupovat ke zdrojům, ale zůstanou nadále rezervovány pro zákazníka.

Pokud po sedmnácti (17) dnech nedojde k dobití kreditu v dostatečné výši, aby pokryl celkové náklady na službu Private Cloud, budou výpočetní a síťové zdroje a veškeré další služby zrušeny.
 
Proces zrušení služby nelze vrátit zpět a data již nebude možné obnovit.
Po vyčerpání kreditu se všechny pay-per-use Object Storage účty deaktivují (jejich stav se změní na "POZASTAVENO") a nemohou být reaktivovány dokud nedojde k dobití kreditu ve výši alespoň 70,00 Kč + DPH nebo o částku potřebnou k opětovné aktivaci účtu Object Storage.

Po vyčerpání kreditu zůstanou balíčky Object Storage aktivní do jejich expirace po 30 dnech od zaplacení, poté změní svůj stav na "POZASTAVENO".
 
Pokud nedojde k dobití kreditu (u pay-per-use tak i u balíčků) do sedmnácti dnů od pozastavení, budou účty permanentně smazány, se ztrátou dat na Object Storage účtech.

Proces zrušení služby nelze vrátit zpět a data již nebude možné obnovit.
Pokud nebude dostatečný kredit v čase expirace domény (bez ohledu na nastavené/nenastavené automatické prodloužení), doména bude pozastavena a nebude dostupná online.

Po uplynutí období 30 až 70 dnů (Deactivation Period + Redemption Period), bude doména uvolněna pro novou registraci.
 
  Období Stav Prodloužení Stav
Doména zaregistrovaná 12 měsíců aktivní možné obsazena
Doména v karanténě - tzv. Deactivation Period 0 až +40 dní
podle konkrétní TLD
deaktivována možné obsazena
Doména v Ochranné lhůtě - tzv. Redemption Period +30 až +40 dní
podle konkrétní TLD
deaktivována možné obsazena
Doména expirovala   deaktivována není možné volná
Deactivation Period: začíná datem expirace.
Redemption Period: začíná za Deactivation Period.
 
UPOZORNĚNÍ: po uplynutí Redemption Period je doména uvolněna a může být zaregistrována kýmkoliv.
Pokud na konci měsíce (30 dní) nebude k dispozici dostatek kreditu na prodloužení platnosti, bude služba DNS pozastavena.

Nebude tak již možné přistupovat ke správě zdrojů služby, které však zůstanou nadále rezervovány pro zákazníka.
 
Pokud ani po sedmnácti (17) dnech od pozastavení služby, nedojde k dobití kreditu takovou částkou, aby pokryla náklady na prodloužení služby DNS, bude služba trvale zrušena a všechna nastavení konfigurace budou ztracena.

Monitoring Free Plan

Pokud je příliš nízký kredit na obnovení služby Cloud Server PRO, nebo pokud dojde úplně, je služba Monitoring Free pozastavena.
 
Pokud není do sedmnácti dnů dobit kredit pro Cloud Server PRO, je služba Monitoring Free zrušena včetně konfigurace.

Monitoring Plans

Při vyčerpání kreditu bude Monitoring aktivní do jeho expirace 30 dní od zaplacení a poté bude POZASTAVEN.
 
Pokud nedojde do sedmnácti dnů od pozastavení k dobití dostatečné výše kreditu, bude služba Monitoring trvale ZRUŠENA se ztrátou konfigurace. Proces zrušení služby nelze vrátit zpět a data již nebude možné obnovit.
Po vyčerpání kreditu jsou všechny uživatelské účty Backup placené formou pay-per-use deaktivovány (jejich stav se změní na "POZASTAVENO") a nelze je znovu aktivovat bez dobití kreditu částkou alespoň 70 Kč + DPH nebo částkou potřebnou k opětovné aktivaci účtů Backup.

Pokud zákazníkovi dojde kredit, budou účty tarifu Backup nadále aktivní až do přirozeného data ukončení paltnosti (30 dnů od posledního prodloužení), poté se jejich stav změní na "POZASTAVENO".
 
Pro oba typy účtů Backup platí, že pokud po sedmnácti (17) dnech od deaktivace nedojde k dobití kreditu a reaktivaci pozastavených účtů Backup, budou tyto účty trvale smazány a všechna data uložená na diskovém prostoru účtů budou nenávratně ztracena.

Proces zrušení služby nelze vrátit zpět a data již nebude možné obnovit.
Pokud na konci platnosti předplaceného období služby Cloud DBaaS (měsíc - 30 dnů) není k dispozici dostatek kreditu pro prodloužení, bude stav služby změněn na "Neaktivní".

Uživatelský profil bude automaticky převeden na Pouze pro čtení: zdroje budou k dispozici pouze pro čtení. Zdroje však budou pro zákazníka rezervovány po dobu sedmnácti (17) dní.
 
Doporučujeme vždy číst e-maily odeslané systémem týkající se nedostatečného kreditu: Pokud uživatel neprovádí žádné zápisové operace v databázi, nemusí si být vědom změny profilu na Pouze pro čtení, způsobené promeškaným datem obnovení. Pokud si toho nevšimne po sedmnácti (17) dnech, databáze a zálohy budou trvale ztraceny.

Pokud ani po uplynutí sedmnácti (17) dnů od pozastavení služby nedojde k dobití kreditu takovou částkou, aby byly pokryty náklady na prodloužení služby Cloud DBaaS a zákazník neprovede obnovení služby v Control panelu, budou databáze a související zálohy odstraněny.
 
Proces zrušení služby Cloud DBaaS (po 17 dnech se stavem označeným jako "Neaktivní") nelze vzít zpět a veškeré její databáze a související zálohy budou nenávratně ztraceny.

Časová osa deaktivace / smazání zdrojů

Zdroje účtované po hodině / měsíci / pay per use

Počet dnů pro obnovu po vypnutí 0/7 8/17 >17
Stav kreditu Dostatečný Nedostatečný
Cloud Server PRO zapnuto vypnuto archivováno smazáno
Cloud Server VPS zapnuto vypnuto smazáno
Virtuální switch připojeno deaktivováno smazáno
Extra veřejná IP připojeno deaktivováno smazáno
Extra prostor FTP aktivní deaktivováno smazáno
Licence MS SQL Server* aktivní deaktivováno smazáno
Licence RDS* aktivní deaktivováno smazáno
Licence Plesk* aktivní deaktivováno smazáno
∟ Extensions aktivní deaktivováno smazáno
Load balancer aktivní deaktivováno smazáno
∟ SMS upozornění aktivní deaktivováno
Unified Storage připojeno odpojeno smazáno
Private Cloud připojeno účet pozastaven smazáno
Pay-per-use Backup aktivní účet pozastaven smazáno
Backup - tarif aktivní účet pozastaven smazáno
Pay-per-use Object Storage aktivní účet pozastaven smazáno
Object Storage - tarif aktivní účet pozastaven smazáno
Monitoring - tarif aktivní neaktivní smazáno
Monitoring - bezplatný tarif aktivní neaktivní smazáno
SMS upozornění aktivní deaktivováno

Klíč

 
služba dostupná: služba je aktivní a běží;
 
služba nedostupná: služba je vypnutá a stále je možná její obnova po dobití kreditu;
 
služba smazána: služba byla permanentně smazána;