Správa FSK účtu  /  Ako sa kredit používa  /  Spôsoby účtovania služby Cloud server PRO

3.1.2 Spôsoby účtovania služby Cloud server PRO

Při vytváření Cloud serveru PRO je možné si zvolit z několika způsobů účtování služby:
 • po hodinách;
 • měsíční 30denní;
 • roční.
V případě navýšení zdrojů Cloud serveru PRO, není mezi jednotlivými typy účtování žádný rozdíl.

Hlavní rozdíl mezi hodinovou sazbou a ostatními tarify se týká snížení zdrojů serveru a časových rozmezí, ve kterých budou tyto změny aplikovány:
 • v případě hodinové sazby budou změny aplikovány okamžitě;
 • pro měsíční 30denní a roční tarify bude snížení konfigurace zdrojů provedena k datu příštího prodloužení služby.
Je důležité mít na paměti, že snížení zdroje kapacity úložiště je omezeno.
 
Jakákoli změna tarifu vstoupí v platnost na konci předplaceného období služby (hodinového, měsíčního 30denního nebo ročního).
 
  Nový tarif
Stávající tarif hodinový měsíční 30denní roční
hodinový -  
ihned
 
ihned
měsíční 30denní  
naplánové*
-  
naplánové*
roční  
naplánové*
 
naplánové*
-
 
* Změny účtování služby vstoupí v platnost při příštím obnovení (měsíční 30denní nebo roční tarif).

Způsob účtování služby Cloud server PRO lze změnit následovně:
 • přejděte do technické karty Cloud serveru PRO;
 • v účtování služby klikněte na "ZMĚNIT TARIF";
 • zobrazí se stránka "Změna tarifu", s přehledem aktuálního tarifu, tlačítko "Potvrdit" nelze použít dokud nevyberete nový tarif;
 • vyberte nový tarif a potvrďte změny;
 • zobrazí se okno "Potvrzení změny tarifu" se stávajícím a novým tarifem;
 • dokončete změny stisknutím "Potvrdit".
 • Pokud byl tarif změněn:
  • z hodinový na měsíční 30denní;
  • z hodinový na roční;
  bude změna provedena ihned a v přehledu nákladů bude zobrazen pouze nový tarif.
 • Pokud byl tarif změněn:
  • z měsíční 30denní na hodinový;
  • z měsíční 30denní na roční;
  • z roční na hodinový;
  • z roční na měsíční 30denní;
  změna vstoupí v platnost při příštím obnovení a v přehledu nákladů se zobrazí aktuální tarif (do obnovení) a budoucí tarif (od příštího data obnovení).

   
  Až do příštího obnovení služby (tedy před uplatněním nového tarfiu) lze provádět změny, přičemž je třeba mít na paměti, že při změně z hodinového na 30denní měsíčního a z hodinového na roční tarif je operace okamžitá, ve všech ostatních případech je změna naplánovaná (vstoupí v platnost na konci předplaceného období).
   
K plánované změně plánu dochází ve dvou případech:
 • když uživatel ručně změní typ tarifu Cloud serveru PRO s 30denní měsíční nebo roční platností:
  • z měsíční 30denní na hodinový;
  • z měsíční 30denní na roční;
  • z roční na hodinový;
  • z roční na měsíční 30denní;
 • při obnovení dříve archivovaného Cloud serveru PRO s 30denním měsíčním nebo ročním tarifem se na konci předplaceného období tarif automaticky nastaví na hodinový.
Upozorňujeme, že změna tarifu z hodinového na 30denní měsíční a z hodinového na roční je okamžitá.

Pro zrušení naplánované změny tarifu postupujte následovně:
 • otevřete technickou kartu Cloud serveru PRO;
 • v sekci, kde jsou zobrazeny náklady a typ tarifu (zobrazuje se aktuální tarif a tarif pro následné prodloužení), klikněte na "ZMĚNIT TARIF";
 • otevře se stránka "Změna tarifu" aktuálním tarifem (platným do příštího obnovení);
 • neprovádějte žádné změny a klikněte na POTVRDIT;
 • dostanete se na stránku "Zrušit změnu tarifu", potvrďte a pokračujte;
 • naplánovaná změna plánu bude zrušena;
 • na technické kartě serveru, kde jsou uvedeny náklady a typ tarifu, se již nebude zobrazovat naplánovaná změna tarifu.