Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
Správa FSK účtu  /  Control Panel  /  Správy

4.7 Správy

Zprávy jsou oznámení zobrazené v Control Panelu, které informují uživatele o výsledku prováděných operací. Sekce zprávy obsahuje také oznámení zasílané přímo technickými pracovníky služby FORPSI Cloud, které uživatele informují o plánované údržbě nebo nových funkcích.

Zprávy se zobrazují s číslem (číslo zprávy) na červeném pozadí na pravé straně Control Panelu vedle oblasti účtu (FSK-12345).

Existují dva typy zpráv:
  • od operátora: zprávy napsané a odeslané zaměstnancem FORPSI;
  • systém: zprávy generované automaticky systémem k potvrzení operací provedených uživatelem (např. vytvoření nového cloud serveru, vypnutí cloud serveru atd.).
Zprávy jsou barevně odlišeny:
  • zelená - operace byla úspěšně provedena;
  • červená - operace se nezdařila.
V pravém horním rohu se nacházejí dvě tlačítka:
  • Obnoviť - slouží k aktualizaci seznamu oznámení (například pokud čekáte na potvrzení vypnutí cloud serveru);
  • Odstrániť všetky - pro odstranění všech aktuálních zpráv.
    Zprávy lze mazat jednotlivě, stačí kliknout na červené X vpravo od každého oznámení.
Všechny zprávy mají datum vypršení platnosti, po jehož uplynutí se již nebudou zobrazovat. Zprávy, které nebyly odstraněny, se budou zobrazovat při každé nové relaci, dokud jejich platnost nevyprší.

Zprávy "od operátora" lze pouze odložit, nikoli však odstranit. Pokud u některého z nich použijete tlačítko "odstranit", nebude se již pro aktuální relaci zobrazovat, ale při příštím přihlášení se znovu zobrazí, a to až do vypršení jeho platnosti.