COMPUTING > Cloud Servery > 11 - Load Balancer > Správa load balancera

11.3 Správa load balancera

Pre správu load balancera postupujte týmto spôsobom:
  • Prihláste sa do Control Panela.
  • Vyberte datacentrum, v ktorom sa load balancer nachádza.

  • Vľavo v menu vyberte možnosť "Balancery".

  • Vyberte load balancer, ktorý chcete spravovať a kliknite na "Spravovať".

  • Objaví sa stránka technických detailov load balancera.

Tu môžete: