COMPUTING > Cloud Servery > Load balancer > Zmazanie load balancera

11.3.6 Zmazanie load balancera

Load balancer zmažete takto:
  1. Ak je load balancer aktívny, na stránke správy balancera kliknite na "VYPNÚŤ". V opačnom prípade postupujte až od bodu č.3.

  2. Potvrďte vypnutie.

  3. Kliknite na tlačidlo "VYMAZAŤ"

  4. Potvrďte svoju požiadavku.

Zmazanie load balancera neovplyvní nastavenia cloud serverov/dedikovaných serverov, ktoré sú k nemu pripojené.
 
 UPOZORNENIE: Pripomíname vám, že zmazanie load balancera je nezvratné a spolu sním zmažete aj pravidlá, ktoré boli na load balanceri nastavené. IP adresa zmazaného load balancera používateľovi zostáva. Po zmazaní balancera nebude História zaťaženia a ďalšie štatistiky k dispozícii.