Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Cloud Servery > 16 - Návrh datacentra > Základné infraštruktúry

16.1 Základné infraštruktúry

FORPSI Cloud poskytuje základné nástroje na vytváranie vyhradených cloudových sietí a architektúr, ako sú Cloud Servery, Virtuálne switche a Verejné IP adresy.

Riešenia FORPSI Cloud dopĺňajú tieto nástroje o základnú infraštruktúru, čím zvyšujú ich potenciál a uľahčujú budovanie zložitejších a štruktúrovanejších architektúr. Rovnako jednoduchým spôsobom, akým je možné spravovať bežné cloud servery, je možné vytvárať, konfigurovať a spravovať aj napr.

Web server je nakonfigurovaný cloud server obsahujúci všetky softvéry a aplikácie, ktoré sú ideálne pre poskytovanie služieb a obsahu webu. Najbežnejšie sa web server používa pre hostovanie jednej alebo viacerých webových stránok, ale je ideálnym riešením aj pre hostovanie podnikových aplikácii prístupných cez Internet.

Web server je samozrejme poskytovaný s už nainštalovanými operačnými systémami Linux alebo Windows (v rôznych verziách). Pre web servery Linux sa používa platforma Apache, zatiaľ čo web servery Windows sú poskytované s IIS (Internet Information Services).
* Na Web serveroch Windows nájdete už nainštalované a nakonfigurované: IIS, Windows Components, .NET Framework 4.0, PHP, ActivePerl - Community Edition, MyODBC 3.51 - MyODBC 5.1.X - MySQL .NET, MVC3, WSE3.0, ASP.NET AJAX 1.0.

** Na Web serveroch Linux nájdete už nainštalované a nakonfigurované: Apache, PHP + GD library,Perl, Phyton, Webmin.

Web servery Linux aj Windows disponujú podporným prostredím pre bežné server-side jazyky; ak nie sú k dispozícii, môže si ich používateľ nainštalovať: PHP, ASP, ColdFusion Markup Language, JavaServer Pages, Perl CGI, Python, Ruby on Rails.
Databázový server je cloud server, na kterém je nainstalován systém pro správu databáze. * U systémů Linux je jako správce databáze nainstalován a nakonfigurován MySQL. Server má dále k dispozici všechny nástroje (Tools) nezbytné pro správu databáze i přes prohlížeče jako PhpMyAdmin a Webmin.

** MSSQL je ideálním řešením pro vývoj webových a newebových aplikací, s jednoduchými až velmi komplexními architekturami. Umožňuje archivaci a správu velkého množství dat a uživatelů a dále úspěšně zvládá i velmi velké přístupové objemy. Hlavní předností je dokonalá integrace s veškerými systémy, jazyky a nástroji, které Microsoft poskytuje vývojářům. Forpsi Cloud poskytuje MSSQL u hypervizorů VMware. Při vytváření Databázového cloud serveru doporučujeme nakonfigurovat vysoce výkonný virtuální stroj, především co se týče vCPU nebo RAM, hlavně tehdy, kdy předpokládáte velké množství požadavků. Připomínáme, že výpočet ceny za licenci MSSQL se liší od všech ostatních zdrojů, protože sazebník se opírá o sazbu za kalendářní měsíc.
Firewall je sieťový nástroj (hardvér alebo softvér), ktorý filtruje všetky pakety smerujúce k určitej sieti alebo počítaču a umožňuje ich priechod len v prípade, že spĺňajú všetky predom nakonfigurované bezpečnostné kritériá.

Firewall server je jednoduchý cloud server, na ktorom je nainštalovaný príslušný softvér, ktorý je schopný zaistiť maximálne zabezpečenie (v prípade správnej konfigurácie). Nastavením súkromnej siete cloud servera a zaručením toho, že Firewall bude jediný cloud server pripojený k Internetu, zabezpečíte celú súkromnú sieť. Ochrana súkromnej siete pred hrozbami, ktoré web predstavuje, zaručí bezpečný a kontrolovaný prístup k zdrojom danej siete.

FORPSI Cloud ponúka službu firewall iba na hypervízore VMware. Servery FORPSI Cloud Firewall môžu slúžiť aj ako load balancery.
 
Dôležitým aspektom pre akúkoľvek "web based" architektúru je zabezpečenie vlastných dát, a teda aj vlastných cloud serverov, a ich ochrana pred neoprávnenými prístupmi a pokusmi o napadnutie.
Nezávisle na tom, či sa má vytvoriť viac alebo menej komplexná štruktúra, odporúčame vždy medzi pripojene k Internetu a štruktúru, ktorú chcete chrániť, vložiť Firewall cloud server.
Pre optimálnu ochranu štruktúry je nutné, aby bol Firewall server pripojený k virtuálnemu switchu a aby išlo o jediný server s prístupom na Internet, čím sa firewall stane prostredníkom medzi odlišnými rozhraniami virtuálnej siete a pripojením do verejnej siete.
Použitie Firewall cloud servera pre iné účely, tj. nie ako firewall rozhrania, je možné, ale úplne nevhodné: v prípade prístupu ako root používateľ (a nie ako správca firewallu) a zmeny akéhokoľvek parametra cloud servera môže spôsobiť to, že nebudete môcť používať a obnoviť funkcie samotného firewallu.
Mail server je nakonfigurovaný cloud server obsahující aplikace ideální pro správu elektronické pošty.
Storage server je server pripojený do siete, ktorého hlavnou úlohou je poskytnúť cestu smerom k jednému alebo k viacerým zdieľaným diskom na uloženie a archiváciu súborov, ako sú napr. obrázky, filmy, audio súbory alebo akékoľvek typy dokumentov. Storage server je určený na ukladanie dát: ich spracovanie sa uskutočňuje na serveroch pripojených do rovnakej siete, do ktorej je pripojený Storage server. Vďaka tomu je zaistená maximálna všestrannosť pri prepojení a výmene dát medzi rôznymi operačnými systémami pracujúcimi v rovnakej sieti a ďalej je zaručená integrita a zabezpečenie.
Cloud server pre Storage nepotrebuje veľkú výpočtovú kapacitu (vCPU); avšak vyžaduje si veľkú úložnú kapacitu, tj. aspoň jeden alebo viac veľkých pevných diskov. V niektorých prípadoch môže potrebovať aj celkom veľkú pamäť RAM pre zlepšenie prístupu k dátam.

FORPSI Cloud ponúka Storage Servery iba na hypervízore VMware.
Virtuálny Desktop je cloud server s parametrami typickými pre normálny PC desktop, s už nainštalovanými vybranými softvérmi a aplikáciami.

FORPSI Cloud ponúka Virtual Desktop iba na hypervízore VMware.
Vzdialená plocha umožňuje užívateľovi prístup k inému počítaču (alebo cloud serveru) pripojenému k internetu.
Collaboration Server umožňuje užívateľovi využívať nainštalované webové aplikácie na správu tímových aktivít a projektov.