6.04 Funkcia Snapshot

Vytvoriť Snapshot znamená vytvoriť pre cloud server bod obnovy: tzn. bude vytvorený obraz celého cloud servera - čo sa týka štruktúry dát aj konfigurácie systému (siete a výpočtové prostriedky nebudú uložené, iba pevné disky a ich konfigurácie). Použitím Snapshotu je kedykoľvek možné obnoviť cloud server tak, aby dokonale zodpovedal momentu vytvorenia Snapshotu. Keď je Snapshot aktívny, nie je možné zmeniť iba RAM a vCPU.

Cloud Computing umožňuje vytvoriť vždy len jeden Snapshot, ktorý bude uschovaný po dobu 2 dní: po uplynutí tejto doby bude Snapshot vymazaný. Snapshot bude uschovaný zadarmo a nenesie so sebou žiadne ďalšie náklady.

Pre vytvorenie Snapshotu postupujte nasledovne:
 1. Otvorte stránku pre správu cloud servera (záložka "CLOUD Computing")  a kliknite na tlačidlo "Spravovať"  pri konkrétnom cloud serveri, pre ktorý chcete vytvoriť Snapshot.
 2. Kliknite na "Snapshot" a otvorí sa okno tejto funkcie.

 3. Kliknite na tlačidlo "Vytvoriť" pre vytvorenie Snapshotu.

 4. Po ukončení tejto operácie dôjde k zobrazeniu Snapshotu s dátumom jeho vytvorenia a s dátumom zániku.

Pri použití Snapshotu postupujte nasledovne:
 1. Otvorte stránku pre správu cloud servera (záložka "CLOUD Computing")  a kliknite na tlačidlo "Spravovať"  pri cloud serveri, pre ktorý chcete obnoviť Snapshot.
 2. Vypnite cloud server kliknutím na tlačidlo "Vypnúť".

 3. Kliknite na "Snapshot" a otvorí sa okno venované tejto funkcii.

 4. Kliknite na tlačidlo "Obnoviť" pre obnovenie cloud servera podľa Snapshotu.

 5. Otvorí sa okno so žiadosťami o potvrdenie pokusu o obnovenie  a stlačte tlačidlo "OK".
 6. Po ukončení tejto operácie môžete opäť zapnúť cloud server, ktorý bude obnovený podľa Snapshotu.
 7. V momente použitia Snaphostu pre obnovenie cloud servera sa Snapshot vymaže.
Pre zmazanie Snapshotu postupujte nasledovne:
 1. Otvorte stránku pre správu cloud servera (záložka "CLOUD Computing")  a kliknite na tlačidlo "Spravovať"  pri cloud serveri, kde chcete zmazať Snapshot.
 2. Kliknite na "Snapshot" a otvorí sa okno venované tejto funkcii.

 3. Kliknite na tlačidlo "Odstraniť" pre zmazanie Snapshotu.

 4. Otvorí sa okno so žiadosťou o potvrdenie  a stlačte tlačidlo "OK".
 5. Po ukončení tejto operácie bude Snapshot odobraný a nebude ďalej zobrazený v príslušnom zozname.
 POZOR: pripomíname, že:
• ak je funkcia Snapshot aktívna, nie je možné uskutočniť archiváciu cloud servera;
• aby bolo možné vytvoriť Snapshot zapnutého cloud servera, je potrebné, aby mali disky aspoň 10 % voľnej kapacity.