6.04 Funkcia Snapshot

Snapshot je kopie obsahu cloud serveru, struktury dat a konfigurace systému, pořízená v určitém časovém okamžiku. Konfigurace sítě a výpočetních zdrojů se neukládají, obnovují se pouze pevné disky, jejich obsah a konfigurace. Vytvoření a uložení snapshotu je bezplatné.
Obnovení snapshotu umožňuje obnovit cloud server do stavu, v jakém byl v době vytvoření obazu.

Pravidla a omezení:
 • vždy může být aktivní pouze jeden snapshot;
 • vytvoření snapshotu vyžaduje minimálně 10 % volného místa na disku;
 • po vytvoření bude snapshot uchován po dobu 48 hodin;
 • pokud je funkce snapshot zapnuta, lze upravovat pouze zdroje RAM a vCPU;
 • když je funkce snapshot zapnuta, Cloud Servery nelze archivovat;
 • pro obnovení ze snapshotu musí být Cloud Server vypnutý;
 • po dokončení obnovení bude snapshot smazán.
Z ovládacího panelu můžete:

Vytvoření snímku

 • Přejděte na technický list Cloud Serveru pro který chcete vytvořit snapshot;
 • vyberte snapshot pod názvem Cloud Serveru;
 • klikněte na VYTVOŘIT SNAPSHOT;
 • po dokončení se zobrazí snapshot s datem vytvoření a datem vypršení platnosti;
 • snapshot bude aktivní po dobu 48 hodin od data jeho vytvoření.

Obnovení ze snapshotu

 • Přejděte na technický list Cloud Serveru, kterého chcete obnovit pomocí funkce snapshot;
 • vypněte Cloud Server stisknutím VYPNOUT SERVER;
 • vyberte snapshot pod názvem Cloud Serveru;
 • klikněte na OBNOVIT pro obnovení Cloud Serveru v okamžiku vytvoření snapshotu;
 • otevře se okno Obnovit snapshot, budete požádáni o potvrzení obnovení;
 • potvrďte kliknutím na OK, POTVRDIT;
 • po dokončení můžete Cloud Server znovu zapnout, server bude navrácen do stavu v okamžiku pořízení snapshotu;
 • po obnovení bude snapshot smazán, aby mohl být vytvořen nový.

Odstranění snapshotu

 • Přejděte na technický list Cloud Serveru, u kterého chcete snapshot smazat;
 • vyberte Snapshot pod názvem Cloud Serveru;
 • klikněte na ODSTRANIT;
 • otevře se okno Odstranit snapshot, budete požádáni o potvrzení odstranění snapshotu;
 • potvrďte kliknutím na OK, ODSTRANIT;
 • po dokončení snapshot již nebude zobrazen v seznamu.