COMPUTING > Cloud Servery > Správa cloud servera > Správa FTP účtu (virtuálne CD-DVD)

6.01.1 Správa FTP účtu (virtuálne CD-DVD) Cloud Server Pro service guide

Cloud Computing poskytuje zadarmo na správu virtuálnych CD/DVD (rovnako ako pri virtuálnych diskoch) FTP priestor o veľkosti až 50 GB pre každý účet. Ak v Control paneli zvolíte v ľavom menu pod "Nástroje" > položku "Import virtuálnych diskov", otvorí sa stránka, na ktorej sú uvedené dáta pre pripojenie k vášmu FTP účtu a načítané súbory.
Stiahnutím akéhokoľvek FTP klienta (napr. FileZilla, CoreFTP, Cyberduck, ...) a použitím dát, ktoré máte k dispozícii, vstúpite do priestoru, kam môžete zaviesť obrazy virtuálnych CD/DVD.
Všetky súbory zavedené do FTP priestoru sú kontrolované našim systémom a v príslušnom zozname sa zobrazia všetky obrazy diskov.