COMPUTING > Cloud Servery > Zotavovacia konzola > Pripojenie ku cloud serveru cez zotavovaciu konzolu

5.1 Pripojenie ku cloud serveru cez zotavovaciu konzolu

Pomocí zotavovací konzole můžete spravovat své cloud servery přes grafické rozhraní v Control Panelu.
Zotavovací konzole umožňuje:
  • restartování virtuálního serveru (připomínáme, že vypnutí a zapnutí virtuálního serveru z Control Panelu se považuje za plnohodnotný reboot),
  • přímý přístup k serveru přes grafické rozhraní ve vašem prohlížeči;
  • správu nebo monitorování stavu virtuálního serveru a všech ostatních nakonfigurovaných zařízení.
Nicméně doporučujeme požít zotavovací konzoli pouze ve skutečně nezbytných případech, neboť přístup přes RDP nebo SSH se jednoznačně upřednostňuje díky větší rychlosti a výkonnosti. Přístup přes zotavovací konzoli představuje jedinou možnost pro přístup na cloud server v případě, že server nemá přiřazenou žádnou veřejnou IP adresu nebo když není správně nakonfigurován.
 
Pro připojení ke konzoli postupujte následovně:
  • přihlaste se do the Control Panelu;
  • v menu služeb vyberte "COMPUTING";
  • najděte požadovaný Cloud Server v sekci "Správa" a klikněte na volbu "SPRAVOVAT";
  • na stránce s technickými údaji serveru, vyberte "Přejít do konzole" v sekci "Dostupné operace";
  • pokračujte kliknutím na tlačítko "Přejít do konzole" v okně "Jak se připojit ke cloudovému serveru".
Konzole pro zotavení vám umožňuje přímou komunikaci se serverem pomocí virtuální klávesnice:
  • Stisknutím kláves CTRL+ALT+SHIFT zobrazíte na obrazovce virtuální klávesnici, která umožňuje zadávat data a používat kombinace kláves, jako je CTRL+ALT+DELETE.
Virtuální klávesnice fungují správně pouze v závislosti na využitém hypervizoru, operačním systému cloud serveru a nakonfigurovaném jazyku daného cloud serveru. Doporučujeme věnovat pozornost psaným znakům, zda odpovídají napsanému textu na obrazovce, tím se vyhnete zadání chybného hesla.