Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Cloud Servery > 10 - Verejná IP adresa > Konfigurácia Multi IP na existujúcom cloud serveri Linux openSuse

10.2.5 Konfigurácia Multi IP na existujúcom cloud serveri Linux openSuse Cloud Server Pro service guide

Pred samotnou konfiguráciou je potrebné v Control Paneli priradiť verejné IP adresy existujúcemu cloud serveru.

Potom je možné ich nakonfigurovať v sieťovom rozhraní vášho cloud servera openSuse:
  • Prihláste sa ku cloud serveru s Linuxom openSuse cez konzolu pre zotavenie,
  • Spustite z príkazového riadka príkaz yast2.
  • V grafickom rozhraní sa pohybujte pomocou šípok a klávesu <Tab>. Prejdite na "Network Settings" a na "Network Devices" a stlačte "Enter",

  • Zobrazí sa zoznam existujúcich sieťových rozhraní: pohybujte sa pomocou klávesových šípok a klávesu <Tab> a vyberte sieťové rozhranie, ktoré chcete nakonfigurovať. Vyberte [Edit] a stlačte "Enter",

  • V sekcii "Address" prejdite na [Add] a následne zadajte detaily IP a podmasky, ktoré ste si predtým poznamenali. Pole "Alias Name" ponechajte prázdne. Potvrďte zmeny kliknutím na "OK",

  • V záložke "Address" v sekcii "Additional Addresses" sa zobrazí nová IP. Potvrďte zmeny kliknutím na "Next" a potom na "OK". Nakoniec kliknite na "Quit".

V tomto bode je cloud server s Linuxom openSuse správne nakonfigurovaný pre Multi-IP.
 
IP adresy sieťového rozhrania Vášho cloud servera je potrebné nakonfigurovať vždy, keď uskutočníte zmeny verejnej IP.