Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Cloud Servery > 10 - Verejná IP adresa > Priradenie verejnej IP adresy z Control panelu

10.1.2 Priradenie verejnej IP adresy z Control panelu Cloud Server Pro service guide

Pre priradenie verejných IP adries ku cloud serverom cez Control Panel:
  1. Kliknite na záložku "CLOUD Computing" (obr. 1) pre zobrazenie zoznamu vytvorených cloud serverov a kliknite na "Spravovať" (obr. 2) na riadku pri serveri, ku ktorému chcete priradiť verejnú IP adresu;
  2. Prejdite na stránku pre správu cloud serverov až k sekcii "Sieťové adaptéry", kde sú uvedené nainštalované sieťové karty (bežne 3) (obr. 3);
  3. Kliknite na tlačidlo "Pridať IP" pre sieťovú kartu, ktorú chcete použiť;
  4. Hneď ako o to budete požiadaný, zvoľte zo zoznamu verejnú IP adresu, ktorú cloud serveru chcete priradiť a potvrďte.

[obr.1]


[obr.2]


[obr.3]

Po niekoľkých sekundách bude verejná IP adresa priradená k danému cloud serveru. Na konci tejto operácie je nutné nakonfigurovať sieťovú kartu na každom cloud serveri (Windows, Linux).