4.4 Vytváranie Checkpointu

 Pre viac technických a obchodných informácií, prosím, kontaktujte náš tím odborníkov. Pre zobrazenie oficiálnej dokumentácie k využívaniu Web Panela od spoločnosti Zerto kliknite tu.

Definícia Checkpointu

Checkpoint je kontrolným bodom priradeným k VPG. Systém automaticky vytvára Checkpointy v závislosti na prednastavenom nastavení. Avšak, je možné ručne vytvoriť Checkpoint vzťahujúci sa k špecifickej kritickej udalosti.

Ako vytvoriť Checkpoint

Kliknite na tlačidlo "Checkpoint" v ľavom dolnom rohu control panela.

Zobrazí sa okno "Add Checkpoint".

Vyberte VPG, pre ktorú si prajete vytvoriť Checkpoint, priraďte Checkpointu názov a kliknite na tlačidlo "Save".