Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING  /  Private Cloud  /  Správa kreditu  /  Čerpanie kreditu

Čerpanie kreditu

Služba Private Cloud je účtovaná na základe 6 prostriedkov dostupných používateľovi:
  • vCPU
  • RAM
  • Úložisko (HD)
  • Firewall
  • Sieťové prostriedky (Verejné IP)
  • VLAN
Prostriedky môžu byť kedykoľvek zväčšené zákazníkom.
Objem prichádzajúcich a odchádzajúcich spojení je v cene.
Používateľ si môže aktivovať nasledujúce doplnkové služby:
  • Zerto - DRaaS (Disaster Ricovery as a Service)
  • Veeam - BaaS (Backup as a Service)
Služba Private Cloud sa účtuje po mesiaci (30 dní).