Šifrovanie uložených dát (Encryption at-rest)

Služba je v predvolenom nastavení vždy aktívna a na ochranu uložených dát pred možnými útokmi nie je nutný žiadny zásah zo strany zákazníka.

Dáta sú zašifrované pred zápisom na úložisko a pred ich použitím je nutné ich dešifrovať. Tento typ šifrovania zaisťuje zabezpečenie dát v prípade neoprávneného prístupu.
Dáta sú chránené symetrickým šifrovaním (AES) s 256-bitovým kľúčom.