Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
Správa FSK účtu  /  Ako sa kredit používa  /  Upgrade služieb: výpočet nákladov

3.5 Upgrade služieb: výpočet nákladov

Náklady na upgrade služby s měsíčním (30denním) nebo ročním učtováním nákladů se vypočítávají dvěma různými způsoby v závislosti na konkrétní službě:
  • plná cena - v tomto případě jsou náklady na upgrade nezávislé na počtu dní, které zbývají do obnovení služby;
  • akruální - v tomto případě se náklady na provoz služby přepočítají tak, že do upgradu účtujeme náklad za nižší variantu a od upgradu náklad za vyšší variantu. Celkový náklad za období je pak roven součtu obou částek.
 
Služba tarif plná cena akruální
Cloud Server PRO měsíční (30 dnů)    
roční    
Cloud Server VPS měsíční (30 dnů)    
Doplňky licence Plesk měsíční (30 dnů)    
Load balancer měsíční (30 dnů)    
Unified Storage měsíční (30 dnů)    
Private Cloud měsíční (30 dnů)    
Backup - tarif měsíční (30 dnů)    
Object Storage - tarif měsíční (30 dnů)    
Monitoring - tarif měsíční (30 dnů)    
DBaaS se sdílenými zdroji měsíční (30 dnů)    
DBaaS s dedikovanými zdroji měsíční (30 dnů)    

Akruální sazba pro upgrade se přepočítává podle hodin do doby, než má být služba obnovena, a tedy na základě skutečné dostupnosti pro uživatele, který provedl upgrade.
 
Třicetidenní služby jsou poskytovány po dobu 730 hodin (365 dnů krát 24 hodin vyděleno 12 měsíci), takže akruální sazba je cena upgradu vydělená 730 a vynásobená počtem hodin zbývajících do doby, kdy má být služba obnovena.

Roční služby jsou poskytovány po dobu 8 760 hodin (365 dní vynásobeno 24 hodinami), akruální sazba je tedy cena upgradu vydělená 8 760 a vynásobená počtem hodin zbývajících do obnovení služby.
 
Příklad služby s 30 denními měsíčními náklady ve výši 100 € (aktivované 10. června) a upgradem služby ve výši 150 € (aktivované 27. června).
 
červen červenec
   
                                                                                                                         
  30 dnů služby  
                                                                                                                         
  13 dnů upgrade verze  

150 € / 730 hodin = 0.2055 €/hodina
13 dní zbývajících do obnovení služby = 312 hodin

Náklady na upgrade tedy činí:
0.2055 €/hodina x 312 hodin = 64.1160

Za akruální upgrade tedy zákazník zaplatí 64.1160 € namísto 150 €.