Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Cloud Servery > 7 - Naplánované úlohy > Opakujúce sa naplánované úlohy

7.5 Opakujúce sa naplánované úlohy

Při tvorbě nových naplánovaných úloh je v okně "Naplánovať úlohu" možné zaškrtnout volbu "Opakujúca sa úloha".

Tím že ji zaškrtnete, vytvoříte pravidelně se opakující úlohu. Po zaškrtnutí této volby se objeví dialogové okno. Zde vyberete pro úlohu frekvenci opakování. Celková frekvencia úlohy sa počíta od "Dátumu spustenia" do "Dátumu ukončenia".

Existuje päť variantov frekvencie opakovania:
 • Hodinovo - úloha sa uskutoční po toľkých hodinách, koľko zadáte.
  napr.:
  ak zadáte interval opakovania po 2 hodinách a začiatok úlohy stanovíte na 12:00, prebehne úloha o 16:00, 18:00, 20:00, atď… až do dátumu a času, ktorý ste zadali do poľa "Dátum ukončenia".
 • Denne - úloha sa bude opakovane uskutočňovať každý deň v čas určený v časti "Dátum spustenia".
 • Týždenne - úloha sa uskutoční vždy v určených dňoch týždňa.
  napr.:
  ak vyberiete štvrtok a sobotu, úloha prebehne každý týždeň v tieto dva dni vždy v určenú dobu, a to až do Dátumu ukončenia).
 • Mesačne - vyberiete špecifické dni v mesiaci, kedy sa má úloha uskutočniť. Dni s dátumom 29., 30. a 31. budú zohľadnené iba v mesiacoch, ktoré ich obsahujú.
 • Mesačne - táto možnosť ponúka spustenie úlohy prvý alebo posledný deň v mesiaci.
Ak pri úlohe nestanovíte žiadny "Dátum ukončenia", bude systém uskutočňovať úlohu donekonečna.
 
V Control Paneli bude úloha zobrazená iba na nasledujúcich 12 mesiacov dopredu.
 
Pripomíname, že obdobie medzi "Dátumom spustenia" a "Dátumom ukončenia" predstavuje čas, kedy sa má uskutočňovať určená Naplánovaná opakujúca sa úloha. Ak si napr. prajete v nasledujúcich 5 mesiacoch vždy na víkend vypnúť cloud server, je potrebné vytvoriť 2 Naplánované opakujúce sa úlohy: prvú, ktorá server vypne v priebehu piatkovej noci, a druhú, ktorá server zapne vždy v pondelok ráno. Viac informácií viď: Využitie opakujúcich sa Naplánovaných úloh.