Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Cloud Servery > 8 - Import a export cloud servera > Ako naklonovať cloud server

8.3 Ako naklonovať cloud server Cloud Server Pro service guide

Naklonovať server znamená vytvoriť stroj úplne rovnaký, ako je ten pôvodný, čo sa týka parametrov hardvéru, middlevéru a softvéru. Pri klonovaní cloud servera postupujte nasledovne.

Vytvorenie obrazu disku:
 1. Prejdite do časti "Spravovať"

 2. Zvoľte cloud server, ktorý chcete klonovať, a kliknite na tlačidlo "Spravovať".

 3. Vypnite cloud server kliknutím na tlačidlo "Vypnúť".

 4. Prejdite na súhrnnú stránku cloud servera až k položke "Virtuálne disky" a kliknite na položku "Exportovať" vzťahujúcu sa na disk, ktorý chcete exportovať. Zobrazí sa okno s menom a pozíciou obrazu vo vnútri FTP priestoru, ktorý bude vytvorený. Pokiaľ nedôjde k vytvoreniu obrazu, nebude možné cloud server spustiť; čas potrebný pre export závisí na veľkosti disku.
 5. Po ukončení tohto procesu nájdete v FTP priestore exportovaný obraz disku.

Vytvorenie cloud servera s vlastnou šablónou/OS:
 1. Počas vytvárania cloud servera, pri voľbe operačného systému, kliknite na záložku "Importovať FTP"

 2. Kliknite na tlačidlo "Aktivovať".  Táto voľba umožní nezvoliť v tejto fáze žiadny operačný systém.
 3. Následne, keď budete požiadaný o uvedenie veľkosti prvého disku, kliknite na "Pripojiť disk".

 4. Otvorí sa okno s obrazmi disku obsiahnutými v  FTP priestore, ktoré boli zavedené v predchádzajúcej fáze.

 5. Tu budú zobrazené súbory obrazu – zvoľte zo zoznamu súbor obrazu, ktorý chcete zaviesť na virtuálny disk, a uistite sa, že sa jedná o bootovací súbor.
Na konci tohto procesu bude vytvorený cloud server s vlastnou šablónou/OS, ktorý je klonom pôvodného servera.

Pripomíname, že po ukončení klonovania budú mať obidva cloud servery rovnakú IP adresu, a preto nebudete vidieť obidva. Bude teda nutné  kúpiť IP adresu, vstúpiť na jeden z dvoch cloud serverov cez zotavovaciu konzolu a ručne zmeniť IP.