Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Cloud Servery > 8 - Import a export cloud servera > Pripojenie virtuálneho disku

8.1.5 Pripojenie virtuálneho disku Cloud Server Pro service guide

Pred pokusom o stiahnutie akéhokoľvek obrazu na niektorý z diskov skontrolujte  príponu prípustných súborov.

Virtuálny disk je možné pripojiť tak v priebehu vytvárania cloud servera, ako aj následne, vo fáze modifikácie. V druhom prípade nie je nutné vypnúť cloud server.

Pre pripojenie obrazu disku k virtuálnemu disku v priebehu vytvárania cloud servera:
  1. Pri voľbe pevných diskov kliknite v časti "Pevný disk" na "Pripojiť disk" vzťahujúci sa k ešte nevyužitému HD priestoru. Zobrazí sa okno so zoznamom použiteľných obrazov z tých, ktoré sú uložené v FTP priestore. Zvoľte obraz, ktorý chcete použiť, a kliknite na "Pripojiť".
  2. Teraz sa zobrazí okno s voľbou veľkosti (v GB) virtuálneho disku. Pri tejto voľbe nezabudnite na fakt, že následne bude možné veľkosť disku iba zväčšiť, nie zmenšiť. Zadajte veľkosť a stlačte "OK".
Po ukončení procesu pre vytváranie cloud servera bude už prítomný nový disk so zavedeným obrazom.

Pre pripojenie obrazu disku k virtuálnemu disku už existujúceho cloud servera:
  1. Otvorte stránku pre zmenu cloud servera (záložka "Spravovať") a kliknite na tlačidlo  "Spravovať" pri cloud serveri, ku ktorému chcete pripojiť virtuálny disk.
  2. Prejdite súhrnnú stránku cloud servera až k položke  "Virtuálne disky" a kliknite na "Pripojiť disk" vzťahujúci sa k ešte nevyužitému HD priestoru. Zobrazí sa okno so zoznamom použiteľných obrazov z tých, ktoré sú uložené v FTP priestore. Zvoľte obraz, ktorý chcete použiť, a kliknite na "Pripojiť".
Po ukončení tohto postupu uvidíte v príslušnom zozname nový disk se zavedeným obrazom.