COMPUTING > Cloud Servery > 8 - Import a export cloud servera > Prístupné formáty pre virtuálne disky

8.1.2 Prístupné formáty pre virtuálne disky Cloud Server Pro service guide

Formáty virtuálnych diskov spravované a podporované našim systémom závisia na hypervízore.
V prípade hypervízora VMware sú podporované iba súbory .vmdk.
V prípade hypervízora Hyper-V sú podporované iba súbory .vhd.
V oboch prípadoch nesmú mať súbory viac ako 500 GB.

Pri zavedených obrazoch sú uskutočňované nasledujúce kontroly:

Obrazy virtuálnych obrazov pre hypervízory VMware:
 1. Ak je obraz disku zostavený z viac súborov (file headers a files data), kontroluje sa, či sú prítomné všetky files data (táto kontrola sa neuskutočňuje pre obrazy typu MonolithicSparse a StreamOptimized, ktoré sú zložené iba z jedného súboru).
 2. Obraz musí patriť k jednému z nasledujúcich typov:
  • MonolithicFlat
  • MonolithicSpars
  • StreamOptimized
  • Vmf
  • VmfsSparse
 3. Popisný header disku musí byť platný.
 4. Kontroler musí byť typu "LSI Logic SCSI controller Parallel ".
 5. Obraz nesmie mať viac ako 500 GB.
Obrazy virtuálnych disku pre hypervízory HyperV
 1. Kontrola platnosti headeru a footeru virtuálneho disku. Tento proces prebieha cez checksums častí disku: v prípade, že niektorá z kontrol nebude mať kladný výsledok, obraz disku bude považovaný za poškodený.
 2. Sú prípustné iba disky typu Dynamic alebo Fixed a nie sú prípustné disky typu Differencing, tj. Disky ukladajúce informácie odlišné od iného disku.
 3. Obraz nesmie mať viac ako 500 GB.