COMPUTING > Cloud Servery > Load balancer > Pripojenie/odpojenie servera

11.3.2 Pripojenie/odpojenie servera

Pripojenie a odpojenie cloud servera alebo dedikovaného servera k/od load balanceru uskutočníte takto: na stránke technických detailov load balancera prejdite do časti "Balansované servery".

Pripojenie cloud servera/dedikovaného servera

  • Kliknite na "Pripojiť server".

  • Otvorí sa zoznam cloud serverov v datacentre, ktoré ešte nie sú k balanceru pripojené.

  • Vyberte cloud server zo zoznamu. Ak si prajete balansovať dedikovaný server, pridajte IP adresu servera do okna "IP dedikovaného servera". Pripomíname Vám, že je možné balansovať iba dedikované servery, ktoré sa nachádzajú v rovnakom datacentre ako load balancer.

Odpojenie cloud servera/dedikovaného servera

  • V časti "Balansované servery - prehľad" kliknite vpravo vedľa zoznamu serverov na "Odpojiť".

  • Otvorí sa okno, kde potvrdíte odpojenie servera.

  • Kliknite na "Odpojiť".
  • Po odpojení bude server opäť v ponuke serverov dostupných pre pripojenie k load balanceru.
Pripomíname, že odpojenie serverov neovplyvní nastavené pravidlá a parametre load balancera.