Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Cloud Servery > 11 - Load Balancer > Vytvorenie load balancera

11.2 Vytvorenie load balancera

Pre vytvorenie load balancera postupujte takto:
  • Prihláste sa do Control Panelu.
  • Vyberte datacentrum, kde chcete load balancer vytvoriť.

  • Vľavo v menu vyberte možnosť "Balancery".

  • Otvorí sa stránka "Balancery".

  • Tu kliknite na tlačidlo "Vytvoriť nový balancer".
Objaví sa táto stránka:Stránka je rozdelená do 5 sekcií:

Názov balanceru

Každý balancer musí byť pomenovaný. V jednej sieti nie je možné vytvoriť dva load balancery s rovnakým názvom. Názov balancera je možné po jeho vytvorení zmeniť. Zmenu uskutočnite podľa návodu.

Balansované servery

Táto časť obsahuje zoznam všetkých nájdených cloud serverov v datacentre (bez ohľadu na ich stav). Ak chcete pripojiť load balancer ku konkrétnemu cloud serveru, jednoducho zaškrtnite políčko vľavo od názvu daného servera. Ak si používateľ v dátovom centre aktivoval jeden alebo viac dedikovaných serverov, môže ich jednoducho pridávať zadaním ich IP adries do príslušného poľa.

Vytvoriť pravidlá

Pre správne fungovanie musí mať load balancer nastavené nejaké pravidlo. Môžete vytvoriť ľubovoľný počet pravidiel.

Upozornenia

Pri tvorbe load balancera je možné aktivovať službu upozornení. V prípade, že load balancer zistí chybu na serveroch, ktoré balansuje, pošle varovanie kontaktným osobám. Upozornenia e-mailom sú zadarmo a je ich možné zasielať na viac kontaktných e-mailových adries. Upozornenia prostredníctvom SMS sú spoplatnené za jednotlivé SMS krát počet zadaných tel. čísel. Službu zasielania upozornení môžete aktivovať, upraviť alebo zmazať - viac informácií nájdete tu.

IP adresa balancera

Pri tvorbe load balancera je mu automaticky priradená IP adresa. Ak máte k dispozícií iné IP adresy (ktoré nie sú priradené iným službám), môžete ich použiť – vyberte ich zo zoznamu, ktorý sa objaví po kliknutí na tlačidlo "Pridať IP".

Vytvorenie load balancera dokončíte kliknutím na tlačidlo "Pokračovať"A potvrdením akcie pomocou "OK".Po dokončení sa load balancer objaví na stránke "Balancery", kde ho môžete upravovať pomocou tlačidla "Spravovať".