Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Cloud Servery > 10 - Verejná IP adresa > Ako odpojiť cloud server od verejnej siete

10.5 Ako odpojiť cloud server od verejnej siete Cloud Server Pro service guide

Každý cloud server je poskytovaný s verejnou IP adresou, ktorá je k nemu priradená v priebehu jeho vytvárania. Po zaradení cloud serverov do virtuálnej siete a ich konfigurácii (Vytvorenie súkromnej siete medzi viacerými cloud servermi) je vhodné, z bezpečnostných dôvodov, odstrániť k nim priradené verejné IP adresy. Táto operácia je dôležitá predovšetkým v prípade, že ste pred vstup do verejnej siete umiestnili Firewall cloud server: NEODSTRÁNENIE verejných IP adries úplne zruší funkčnosť firewallu.
  • Z Control panela
    Po otvorení Control panelu kliknite na záložku "Spravovať – Spravovať služby". Po otvorení súhrnnej stránky so všetkými cloud servermi vyberte prvý cloud server, ktorý chcete odpojiť od verejnej siete, a kliknite na príslušné tlačidlo "Spravovať". Prejdite stránku pre správu daného cloud servera až k sekcii "Sieťové karty", vyberte sieťovú kartu, pri ktorej je nakonfigurovaná verejná IP adresa, a kliknite na príslušné tlačidlo "Odpojiť". Po niekoľkých sekundách bude cloud server odpojený a karta bude voľná. Zopakujte túto operáciu pri všetkých cloud serveroch, ktoré chcete odpojiť od verejnej siete.