Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Cloud Servery > 1 - Použitie a technológie > Kedy zvoliť službu Forpsi Cloud

1.5 Kedy zvoliť službu Forpsi Cloud

FORPSI Cloud Computing je vhodný v prípade, že:
  • Chcete sa vyhnúť aktivačným nákladom.
  • Chcete  sa vyhnúť zbytočným výdajom a platiť iba za prostriedky, ktoré budete skutočne využívať (pay-per-use).
  • Chcete optimalizovať prostriedky zmenou konfigurácie a ich využitím podľa svojich potrieb (on-demand).
  • Požadujete maximálnu spoľahlivosť a flexibilitu.
  • Chcete zveriť váš server úplne vyváženej a redundantnej infraštruktúre, ktorá je maximálne spoľahlivá a nenesie so sebou žiadne ďalšie výdaje.
  • Chcete mať možnosť spravovať tak samostatné stroje, ako aj komplexné infraštruktúry.
  • Potrebujete vytvoriť flexibilné, nízko-nákladové prostredie na experimentovanie, testovanie, staging a vývoj.
  • Chcete mať možnosť archivovať vaše servery bez ďalších nákladov.
  • Požadujete úplnú autonómiu pre konfiguráciu a správu vášho dátového centra v reálnom čase.
  • Chcete mať možnosť uskutočniť dynamickú a autonómnu dislokáciu vašich serverov vo fyzických oddelených dátových centrách pre zaistenie Business Continuity a Disaster Recovery.