Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING  /  Cloud Servery  /  4 - Prístup ku cloud serverom  /  Prístup na cloud server

4.1 Prístup na cloud server

Existuje niekoľko metód, ako sa pripojiť ku cloud serveru v závislosti na použitom operačnom systéme a hypervízore:
 
Typ pripojenia Cloud server Windows Cloud server Linux
VMware Hyper-V VMware Hyper-V
RDP viac » viac »    
SSH     viac » viac »
VMware vSphere Web Client
(Cloud Server Pro)
viac »   viac »  
Správa vášho cloud servera pomocou týchto nástrojov je jednoduchá a intuitívna. Vďaka grafickému rozhraniu je možné používať cloud server, ako by bol fyzicky vedľa vás: budete môcť ovládať operačný systém pomocou myši a klávesnice, zapínať, vypínať či reštartovať systém a uskutočňovať ďalšie potrebné operácie.