Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING  /  Cloud Servery  /  4 - Prístup ku cloud serverom  /  Reset hesla pre prístup na cloud server s operačným systémom openSUSE

4.6.4 Reset hesla pre prístup na cloud server s operačným systémom openSUSE

Aby ste mohli uskutočniť reset hesla cloud servera s operačným systémom openSUSE, je potrebné sa prihlásiť na cloud server cez zotavovaciu konzolu, zároveň mať otvorenú aplikáciu VisualCloud a uskutočniť nasledujúce kroky.
 1. Vykonať vypnutie cloud servera z VisaulCloud.
 2. Po prihlásení na zotavovaciu konzolu spustiť cloud server z aplikácie VisaulCloud.
 3. V okne konzoly uvidíte štart cloud servera vo fáze "grub-boot" s nasledujúcou správou po dobu 5 sekúnd. Vyberte položku bootovania s použitím kurzorových šípok, kým nevyprší uvedený čas a stlačte "e" pre úpravu obsahu položky.

 4. Potom sa presuňte na riadok začínajúci "kernel" a stlačte "e" pre úpravu jeho obsahu.

 5. Na koniec riadku pridajte init=/bin/bash a potvrďte stlačením klávesu Enter.

 6. Pomocou klávesu "b" spustíte bootovanie v "single-user" režime.
 7. Cloud server naštartuje a po niekoľkých sekundách bude možné zadávať príkazy za symbol #.
 8. Napíšte príkaz passwd a stlačte kláves Enter.
 9. Napíšte nové heslo pre používateľa "root" a stlačte Enter.
 10. Zopakujte nové heslo a stlačte  Enter.
 11. Nové heslo pre používateľa "root" bolo práve úspešne nastavené a bude možné ho použiť pri ďalšom prihlásení na cloud server (pre reštart servera napíšte príkaz reboot alebo použite vynútený reštart z Control panelu).