Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Cloud Servery > 6 - Správa cloud servera > Archivácia cloud servera

6.07 Archivácia cloud servera Cloud Server Pro service guide

Nelze archivovat server s měsíčním (30denním) či ročním způsobem účtování, pokud je pro jeho zdroje plánován downgrade.

Cloud Server Pro s hodinovým účtováním
Pokud archivujete Cloud Server Pro s hodinovým účtováním, budou prostředky s ním spojené uvolněny okamžitě, kromě diskového prostoru. Informace o prostředcích, které je třeba zaplatit v závislosti na zvoleném hypervizoru a stavu serveru Cloud Server Pro, naleznete zde.

Cloud Server Pro s měsíčním (30denním) či ročním účtováním
Pokud archivujete Cloud Server Pro s měsíčním (30denním) nebo ročním účtováním, budou prostředky s ním spojené uvolněny okamžitě, kromě diskového prostoru, bez ohledu na zvolený hypervizor. Uvolnění prostředků (při archivaci serveru) nemá vliv na cenu služby, která byla zaplacena předem.
- Před koncem předplaceného období (měsíčního (30 dní) nebo ročního) můžete obnovit Cloud Server Pro za stejných cenových podmínek.
- Po uplynutí předplaceného období se náklady na archivovaný Cloud Server Pro automaticky přepnou na hodinovou variantu a platí se pouze za diskový prostor.
 
U služby Cloud Server Pro účtované hodinově se účtuje pouze cena diskového prostoru.

Chcete-li archivovat Cloud Server, postupujte podle následujících kroků:
 • přihlaste se do Control Panelu;
 • klikněte na "COMPUTING" v menu;
 • zvolte datacentrum;
 • zvolte "Managed" v sekci "CLOUD SERVERY" v levém menu;

 • tím se dostanete do sekce "Správa Cloud Computing", kde naleznete seznam všech Cloud Serverů;
 • vyhledejte Cloud Server Pro, který chcete archivovat, a klikněte na tlačítko "SPRAVOVAT" vedle jeho názvu;

 • jakmile získáte přístup k technickým specifikacím serveru Cloud Server Pro, zkontrolujte, zda je vypnutý;
  • pokud je zapnutý, vypněte jej;
 • v oblasti "DOSTUPONÉ OPERÁCIE" klikněte na "ARCHIVOVAŤ";

 • objeví se okno "Potvrďte, že chcete archivovat server", ve kterém budete vyzváni k potvrzení archivace:
  • zkopírujte a vložte zobrazený text a potvrďte kliknutím na tlačítko "OK, ARCHIVOVAT".
Po dokončení procesu bude server Cloud Server Pro uveden v seznamu "Archivované Cloud Computing Cloud Servery", dostupném v sekci "Archivováno" pod položkou "CLOUD SERVERY" v levém menu.

U archivovaného Cloud Server Pro je možné:  
Pokud za svůj Cloud Server Pro platíte měsíčně (30 dní) nebo ročně a došlo k jeho archivaci z důvodu vyčerpání kreditu, možnost fakturace se automaticky přepne na hodinovou.