Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Cloud Servery > 13 - Unified Storage > Čo je Unified Storage?

13.1 Čo je Unified Storage? Cloud Server Pro service guide

Služba Unified Storage spočíva v zdieľaní priestoru úložiska pre cloud servery používateľov jedného konkrétneho dátového centra.
To funguje tak, že sa vytvorí súkromná sieť – tzv. VLAN (Virtual Local Area Network), ktorá je pripojená k úložisku, a ku ktorej môžu používatelia pripojiť svoje cloud servery.Je možné aktivovať niekoľko úložísk Unified Storage, ktoré môžu byť buď rovnaké, alebo môžu mať rôznu kapacitu a používať rôzne sieťové protokoly.
Minimálny priestor pri aktivácii je 100 GB. Zväčšiť kapacitu služby môžete ako v priebehu aktivácie, tak aj po nej; ďalej je možné zväčšovať kapacitu vždy minimálne o 100 GB. Unified Storage má kapacitu až do 5 000 GB priestoru. Pri tejto službe nie je možné kapacitu úložiska znižovať.

 

Pre koho je služba určená?

Vzhľadom na cenu a technické znalosti potrebné na správu tejto služby, ju odporúčame iba pre firemné využitie. Ak potrebujete zdieľané úložisko pre štandardné využitie, odporúčame vám využiť službu Object Storage.

Služby v cene

Cena služby činí 75 euro na 30 dní za prvých 100 GB priestoru. Zväčšenie priestoru o ďalších 100 GB stojí 50 euro na 30 dní. Náklady za službu sa nemenia v závislosti na jej používaní ani výberom protokolu.