Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Cloud Servery > 10 - Verejná IP adresa > Konfigurácia Multi IP na existujúcom cloud serveri Linux Debian a Ubuntu

10.2.4 Konfigurácia Multi IP na existujúcom cloud serveri Linux Debian a Ubuntu Cloud Server Pro service guide

Pred samotnou konfiguráciou je potrebné v Control paneli priradiť verejné IP adresy existujúcemu cloud serveru.

Potom je možné ich nakonfigurovať v sieťovom rozhraní vášho cloud servera Debian a Ubuntu:
 

auto eth0:1
iface eth0:1 inet static

name alias IP
address 95.110.153.140
netmask 255.255.255.0

  • Pripojte sa ku cloud serveru Debian alebo Ubuntu cez zotavovaciu konzolu,
  • Spustite z príkazového riadka nano /etc/network/interfaces pre editovanie konfiguračného súboru,
  • Upravte súbor zadaním údajov novej alias IP pre sieťovú kartu, ktorú chcete nakonfigurovať. Pripomíname, že pre posun vo vnútri textového súboru môžete použiť šípky a pre zadanie textu ho stačí pridať za existujúce riadky (na príklade je pridávaná alias IP pre sieťovú kartu eth0 s IP 95.110.153.140 s maskou podsiete 255.255.255.0),
  • Po zadaní všetkých údajov stlačte "CTRL+O" pre uloženie zmien a následne "CTRL+X" pre opustenie editoru.
V tejto chvíli je cloud server Linux Debian alebo Ubuntu správne nakonfigurovaný pre službu Multi-IP.
 
Konfiguráciu IP adries v sieťovom rozhraní cloud servera je nutné zopakovať pri každej zmene týkajúcej sa verejných IP adries.