Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Cloud Servery > 10 - Verejná IP adresa > Konfigurácia Multi IP na existujúcom cloud serveri Windows

10.2.2 Konfigurácia Multi IP na existujúcom cloud serveri Windows Cloud Server Pro service guide

Pred samotnou konfiguráciou je potrebné v Control paneli priradiť verejné IP adresy existujúcemu cloud serveru.

Potom je možné nakonfigurovať v sieťovom rozhraní vášho cloud servera Windows:
  1. pripojte sa ku cloud serveru cez Zotavovaciu Konzolu;
  2. prejdite na Start > Control Panel > Network and Internet > Network and sharing Center a kliknite na ľavé menu "Change adapter settings";
  3. otvorí sa obrazovka so zoznamom aktívnych sieťových kariet: identifikujte sieťovú kartu, pri ktorej chcete dokončiť priraďovanie Multi-IP, a kliknite pravým tlačidlom na príslušnú ikonu. Zvoľte "Properties" v rozbaľovacom menu;
  4. v karte, ktorá sa otvorí, zvoľte "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" a následne kliknite na "Properties";
  5. v sekcii "General" kliknite na "Advanced";
  6. potom kliknite na "Add" vzťahujúce sa k sekcii "IP Addresses";
  7. zadajte do poľa "Subnet mask" poskytnutú hodnotu masky podsiete;
  8. potvrďte pridanie novej IP a zopakujte túto operáciu pre všetky IP, ktoré chcete priradiť k rovnakému sieťovému rozhraniu.
V tejto chvíli je cloud server Windows správne nakonfigurovaný pre službu Multi-IP.
 
Konfiguráciu IP adries v sieťovom rozhraní cloud servera je nutné zopakovať pri každej zmene týkajúcej sa verejných IP adries.