Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Cloud Servery > 10 - Verejná IP adresa > Pripojenie cloud servera na internet

10.1 Pripojenie cloud servera na internet Cloud Server Pro service guide Cloud Server Smart service guide

Verejná IP adresa priradená ku cloud serveru umožňuje prístup na tento server cez internet. Ďalej má cloud server, ku ktorému je priradená verejná IP adresa, vyhradený priamy prístup do siete s dedikovaným vysokorýchlostným pripojením, ktorého rýchlosť sa dá skoro porovnať s maximálnou rýchlosťou samotnej sieťovej karty.
 
Služba Cloud Computing poskytuje verejnú IP adresu pre každý cloud server (v cene cloud servera) už nakonfigurovanú pre daný server.

Verejná IP adresa, poskytnutá pre server, umožňuje pripojenie k príslušnému cloud serveru pomocou nástrojov ako RDP (server Windows) alebo SSH (server Linux).
 
V prípade, že túto IP adresu alebo príslušné pripojenie odstránite, na server sa dostanete iba cez Zotavovaciu Konzolu alebo cez iné servery, ktoré sú súčasťou rovnakej siete.