Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007

3.2.3 Ako dimenzovať vCPU Cloud Server Pro service guide

Pri voľbe počtu vCPU zoberte do úvahy, že každé zvolené vCPU má minimálne rezervovaný a garantovaný výkon (žiadny overbooking, žiadny overselling) 0,5 fyzického jadra jednotky CPU Intel Xeon série 5600. Na jednom cloud serveri je možné aktivovať 1 až 8 vCPU. Počet zvolených vCPU je možné kedykoľvek zmeniť podľa potreby, momentálnej alebo trvalej.
Pre zmenu (zmenšenie/zväčšenie) počtu vCPU je nutné vypnúť stroj. Zväčšenie počtu vCPU výrazne zvýši výpočtový výkon virtuálneho stroja. Na stroji, ktorý potrebuje súčasne uskutočňovať viac procesov a/alebo aktivít, zväčšite počet virtuálnych jadier virtuálneho stroja na 2, čo urýchli spracovávanie a prispeje k odstráneniu vytvorených front.

Počet vCPU je úzko spojený so zamýšľaným použitím cloud servera. Odporúčame nasledujúce hodnoty:
 
Typ cloud servera počet vCPU
minimálny odporúčaný
Web server 1 2
Web server LAMP 2 4
Web server WAMP 2 4
Mail server 1 2
Databázový server 2 4
Storage server 1 2
Virtual Desktop 1 2
Firewall 1 2
Server vyhradený online gamingu 1 2
Operačné systémy Windows bežne vyžadujú viac prostriedkov v porovnaní s operačným systémami Linux. To sa týka aj počtu vCPU.

Ak sa vám bude zdať počet vCPU predimenzovaný, je možné znížiť ich počet.
Pripomíname, že v prípade "archivace" cloud servera nebude z kreditu odpočítaná cena za vCPU po celú dobu archivácie a že dôjde k uvoľneniu príslušných prostriedkov. Vo chvíli uvedenia servera do prevádzky bude nutné znovu nakonfigurovať počet vCPU.