COMPUTING > Cloud Servery > Load balancer > Úprava load balancera: názov a upozornenie

11.3.5 Úprava load balancera: názov a upozornenie

Úpravu názvu balancera a aktiváciu/úpravu/vypnutie služby automatického upozorňovania uskutočníte na stránke správy balancera takto:
  • Na stránke správy balancera kliknite na záložku "Upraviť"

  • Zobrazí sa táto stránka s časťami "Názov balancera" a "Upozornenia".

Pripomíname, že editácia názvu a nastavenia automatických upozornení sa uskutočňuje pri vytváraní load balancera.
Názov balanceru a automatické upozornenia môžete upravovať aj ak je balancer VYPNUTÝ. Uskutočnené zmeny potvrdíte pomocou tlačidla "Uložiť zmeny".