COMPUTING > Cloud Servery > Load balancer > Vytvorenie/zmazanie pravidla

11.3.3 Vytvorenie/zmazanie pravidla

Pravidlá pre load balancer vytvoríte/zmažete takto: na stránke správy load balancera prejdite do časti "Pravidlá".

Pridanie pravidla

  • Kliknite na "Vytvoriť pravidlo",

  • Otvorí sa okno so zoznamom pravidiel daného load balancera.

  • Tu nastavte algoritmus, protokol, port balancera a port servera (pre podrobné informácie viď Pravidlá load balancera).

Zmazanie pravidla

  • V časti "Prehľad pravidiel" kliknite vpravo vedľa zoznamu pravidiel na "Odstrániť"

  • Otvorí sa okno, kde je potrebné potvrdiť vašu požiadavku.

  • Potvrďte kliknutím na "Odstraniť".
Pozor, nie je možné odstrániť všetky pravidlá – load balancer musí mať nastavené minimálne jedno pravidlo. Ak sa pokúsite zmazať aj posledné pravidlo load balancera, objaví sa toto upozornenie:Pred zmazaním posledného pravidla preto najskôr vytvorte iné.