COMPUTING > Cloud Servery > 10 - Verejná IP adresa > Vytvorenie cloud servera s konfiguráciou Multi IP

10.2.1 Vytvorenie cloud servera s konfiguráciou Multi IP Cloud Server Pro service guide

Pred zahájením postupu pre vytvorenie cloud servera sa uistite, že ste si kúpili dostatočný počet verejných IP adries.

V priebehu vytvárania cloud servera, po nakonfigurovaní vlastného virtuálneho servera, je možné v sekcii "Sieťové adaptéry" priradiť nové IP adresy k sieťovej karte (mimo automatického priradenia):
  • kliknite na "Pridať IP";
  • po otvorení okna zvoľte všetky IP adresy, ktoré chcete pridať k sieťovému rozhraniu, a kliknite na "Pridať";
  • v časti "Sieťové adaptéry" potom uvidíte aktualizované údaje a novo pridané IP adresy.
 
Pre odstránenie nesprávne priradených verejných IP adries stačí kliknúť na "Odobrať IP", vybrať IP, ktorú chcete odstrániť a potvrdiť.

Pre priradenie (alebo odstránenie) nových IP adries je potrebné ich nakonfigurovať v sieťovom rozhraní vášho operačného systému: