Obchodné oddelenie +421 25 26 23 007
  Telefonická podpora +421 25 26 23 007
COMPUTING > Cloud Servery > 3 - Vytváranie a konfigurácia cloud servera > Navýšenie zdrojov Cloud Serveru VPS

3.1.1.1 Navýšenie zdrojov Cloud Serveru VPS Cloud Server Smart service guide

Služba Cloud Server VPS neumožňuje prechod na nižší variant.

Ak sa rozhodnete k navýšeniu variantu serveru:
  • Vzhľadom k tomu, že náklady za Cloud Server VPS sú účtované vždy na nadchádzajúci mesiac, odporúčame urobiť upgrade pred koncom mesiaca, aby nedošlo ku strate už zaplatenej čiastky za predošlý variant služby: mesačné náklady za nový variant budú účtované hneď po navýšení služby.
  • Pôvodný diskový priestor zostane zachovaný a priestor naviac bude pridaný k prostriedkom Cloud Serveru VPS nesformátovaný. Tento navýšený priestor sa bude chovať podľa nasledujúcich pravidiel (Windows / Linux / Linux Debian).
Pre navýšenie variantu vášho Cloud serveru VPS postupujte nasledovne:
  • Prihláste sa do Control Panelu a nastavte sa na stránku pre správu Cloud serveru VPS.
  • Vypnite Cloud Server VPS, ak je aktívny.
  • Odoberte funkciu Snapshot, ak je aktívna.
  • Prejdite na záložku "Upgradovať server" pod názvom serveru.
  • Vyberte nový variant služby.
  • Pokračujte stiskom tlačidla "INOVOVAŤ SERVER".

Tiež môžete zaškrtnúť voľbu "Po uložení zapnúť cloud server", ktorá urýchli proces spustenia serveru po dokončení zmien.